Accessibilitat

El web del Perfil del Contractant de TMB, ha estat dissenyat i desenvolupat seguint les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 2.0.

Totes les pàgines satisfan els punts de verificació de prioritat 1 i 2, i en la seva majoria també els punts de verificació 3 de les pautes WCAG 2.0. El web assoleix, doncs, el nivell de conformitat "Doble A" (AA), tal com exigeixen les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.

Informació de compatibilitat

Totes les pàgines d’aquest lloc web s’han programat en llenguatge HTML versió 5.

Requisits aconsellats: resolució de pantalla de 1280 × 1024 en milers de colors.

Navegadors compatibles

Navegadors mòbils

  • Android 4.3+.
  • Google Chrome: les dues darreres versions.
  • Firefox: les dues darreres versions.
  • Safari iOS 7 i 8.