Perfil del Contractant de TMB

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA, Projectes i Serveis de Mobilitat, SA i TMB, SL posem a la teva disposició aquest espai, on pots accedir a tot allò que afecta l'àmbit d'aprovisionaments i contractació.

Des del dia 9 de març de 2018 el Perfil del Contractant de TMB s'ha integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, per accedir a les licitacions publicades des de l'esmentada data, es podrà fer mitjançant els següents enllaços: