Licitació 14751059

Atenció!
En termini de licitació
21-11-2017 01:00
  • Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
14751059
Màquines CASH LESS per als PUNTS TMB
Màquines de gestió d’efectiu per a les oficines d’atenció de TMB situades a les estacions de metro: Universitat, Diagonal i Sagrera. Concretament, es demana oferta per l’adquisició, instal·lació i manteniment de 6 màquines a instal·lar en 3 centres (2 en cada centre. L'oferta s'ha d'enviar a subminist@tmb.cat
Subministrament
Negociat
Al Perfil del Contractant
Risc alt
10-01-2018 12:00

Persones de contacte

Gabriel Clares Granadero
Operador Informació i Atenció Digital
610 59 05 56
Javier Martínez
932987110
 Superat el període de licitació oberta sense rebre ofertes es modifica a negociat amb publicitat al perfil
Accés directe a:
Accés restringit